Kindly v d Beemster 2e pr Kroon
MiniKampioen Hoornaar 2003
V Florio v d Beatrixlaan 1e pr Prefe
M Fairytale fay v d Beemster 2e pr Kr